Welcome to NuuUoc.com - New York website about Vietnamese Americans in Vietnamese Language.
Ðón chào quý vị độc giả vào trang nhà Nữu Ước.

Labor Day (Ngày Lễ Lao Động Hoa Kỳ): Ngày 1 Tháng 9 (September 1)

Thời tiết: Trời nắng hôm nay & chiều nay với nhiệt độ cao nhất 81F/31C & âm u hay mưa đêm nay với gió lạnh Đông Đông Nam 13 cây số một giờ nhiệt độ thấp nhất 66F/20C

dienthoai.com: Giá Cả Điện Thoại

viethd.com: Giá Cả HD & HDTV

Fare Buzz

SecondSpin.com

SecondSpin Buy 3, Get the 4th for Free, Pre Owned DVD¿s and CD¿s Jan 10-16 Only code=JANBUY3

Save an extra 25% off Jewelry at Ice

Blooms Today


View Larger Map

New York city from Google Map

2013 Grammy Nominees On Sale Now at fye.com While Supplies Last

2014 Tet in NYC Trailer from paul viet on Vimeo

2014 Tet in NYC Trailer

Hội Mekong và Vietnam Heritage Center (VHC) Tổ Chức Ăn Mừng Tết Giáp Ngọ 2014
http://www.nuuuoc.com/news.php?item.1488.3

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo trên mạng.

BAN TỔ CHỨC DIỄN HÀNH VĂN HÓA QUỐC TẾ
KỲ THỨ 29 - NĂM 2014
-------------------------ooOoo-----------------------

THƯ MỜI THAM DỰ

Kỷ Niệm 15 Năm Tham Dự
DIỄN HÀNH VĂN HÓA QUỐC TẾ

tại Thành Phố New York Ngày 21 tháng 06 Năm 2014

Ban Tổ Chức Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế ở New York rất mong mỏi được sự tham gia và tiếp tay đóng góp nhiệt tình của đồng hương từ khắp nơi, để việc tổ chức được thành công tốt đẹp. Đây là vấn đề danh dự chung của dân tộc Việt Nam, chúng ta có trách nhiệm phải chung lo, để chúng ta, Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại còn tiếp tục có mặt trong cuộc Kỷ Niệm 15 Năm tham dự Diễn Hành Văn Hoá Quốc Tế này.

Cố Vấn và Bảo Trợ: Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ.
Trưởng Ban Tổ Chức: LS Nguyễn Thanh Phong Chủ Tịch CĐNVQY/NY.
Điều Hợp Tổng Quát: Ông Nguyễn Văn Tánh Cựu Chủ Tịch CĐNVQG/HK.

Đồng Trưởng Ban Tổ Chức:

- Ông Đoàn Hữu Định: Chủ Tịch Cộng Đồng MD & VA và DC
- Ông Cao Xuân Khải: Chủ Tịch Cộng Đồng New Hampshire.
- Ông Nguyễn Thanh Bình: Chủ Tịch Cộng Đồng Massachusetts.
- Ông Trần Văn Giỏi Chủ: Tịch Cộng Đồng Connecticut.
- DS Nguyễn Đức Nhiệm: Chủ Tịch Cộng Đồng Pennsylvania .
- Ông Lưu Văn Tươi: Chủ Tịch Cộng Đồng TB/Florida.
- Ông Trần Quán Niệm: Chủ Tịch Cộng Đồng Nam New Jersey.
- Ông Vũ Trực: Chủ Tịch Cộng Philadelphia.

Thành Viên Ban Tổ Chức:
Đặc Trách Truyền Thông: Ông Nguyễn Đình Toàn.
Phó Ban Điều Hành: Cô Tara Thu.
Phụ Tá Điều Hợp: Cô Thái Hà.
Phụ Tá Điều Hợp: Bà Hoàng Lan .
Tổng Thủ Qũy: Ông Nguyễn Sơn Hà .


Ban Cố Vấn:

- Thiếu Tướng Lê Minh Đảo.
- BS Võ Đình Hữu.
- Ông Nguyễn Trung Châu.

Địa chỉ Liên Lạc:

1809 Paulding Ave, Bronx, NY 10462

- Ô. Nguyễn Văn Tánh: 917-214-6455
- Cô Tara thu Nguyễn: 347-545-2882
- [email protected]
- [email protected]Trân trọng kính chào quý vị,
New York ngày 27 tháng 3 năm 2014


LS Nguyễn ThanhPhong
Trưởng Ban Tổ Chức
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia
Liên Bang Hoa Kỳ
Tel: 407-927-0014. Fax: 813-442-7046.
Email: [email protected]; Web: CDLBHK.ORG
------------
Các CĐ Thành Viên hiện tại: CĐVN Arkansas, AR - CĐVN Arizona, AZ- CĐVN Nam California - CĐ Pomona, CA - Hiệp Hội NV San Diego, - CĐNVQG Bắc Cali - CĐNVQG Sacramento, CA - CĐ Stockton, CA -CDNVQG Colorado - CĐNVQG Connecticut - CĐVN Florida, FL - CĐVN TTâm Florida, FL - CĐVN Tampa Bay, FL - CĐVN Jacksonville, FL - CĐVNNam Florida, FL - CĐVN Pensacola, FL - CĐNVQG New Hampshire, NH - CĐNVQG Louisiana, LA - CĐNVQG Massachusetts, MA - CĐNVQG Minnesota, MN - CĐNVQG St Louis, MO - CĐNVQG South New Jersey, NJ - CĐNVQG New Mexico, NM - CĐNVQG New York, NY - CĐNVQG Oklahoma City, OK - CĐNVQG Allentown, PA - CĐNVQG Lancaster, PA - CĐNVQG Northeast Pennsylvania, PA - CĐNVQG Philadelphia, PA - CĐNVQG PA - CĐNVQG Pittsburgh, PA - CĐNVQG Middle Tennessee, TN - CĐNVQG Nashville, TN - CĐNVQG Houston, TX - CĐNVQG Dallas, TX.
(Chúng tôi kính mời quý CĐ cùng hợp tác với chúng tôi. Đa tạ)


Go to page       >>  
 Viet New York: Vietnamese Americans in New York

This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Theme by Xen